KONTAKTY

Podlahoviny - Stejskal s.r.o.
U cukrovaru 1767
688 01 Uherský Brod
tel: +420 572 632 847
napište nám
Email prodejna: info@podlaharstvistejskal.cz 


 

Všechny informace a vizualizace na webových stránkách jsou nezávazné
a mají informativní charakter.


»

Specifikace TK-Therm

 

Jedním ze způsobů snížení tepelných ztrát je zateplení objektu nebo jeho části.
Možné způsoby zateplení, výhody, nevýhody:
studené sálání od nezateplené stěny
A. nezateplená cihlová stěna o tl. 450 mm
B. zateplení provedeno EPS o síle 100 mm kontaktním způsobem z exteriéru
C. zateplení ze strany interiéru EPS o síle 100 mm
D. zateplení provedeno ze strany interiéru vrstvou TK®-THERM o síle 1 mm
U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám, zdivo promrzá, bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva.
 
Vnější zateplení:
Výhody:
- Jelikož bod mrazu je v izolantu, nedochází k promrzání zdiva.
- Konstrukce je prohřátá a má akumulaci.
- Tepelné ztráty jsou menší, souběžně je řešena nová fasáda budovy.
- Přesto, že je EPS neprodyšná, riziko kondenzace ve zdivu je malé.
 
Nevýhody:
- Vyšší pořizovací cena.
- Potřeba lešení a volného prostoru okolo budovy.
- Izolaci je třeba provádět komplexně na celé ploše budovy.
- Časová prodleva při dosažení vytopené místnosti, tepelná pohoda v místnosti je až po delší době.
 
Vnitřní zateplení:
Výhody:
- Jednoduchá aplikace - finanční a časová úspora
- Významné úspory nákladů na vytápění od 20%
- Možnost izolovat jen jednu místnost
- Omezení tepelných mostů
- Zabraňuje vlhnutí stěn a tvorbě plísní
- Rychlé vyhřátí místnosti, tepelná pohoda za velmi krátkou dobu
- Při použití TK®-THERM protikondenzační a protiplísňové vlastnosti
- Možnost provádění zateplení bez ohledu na počasí
- Minimální nároky na údržbu a snadné případné opravy
- Železné povrchy pod termoizolační stěrkou nekorodují
- Prokazatelné certifikované vlastnosti v extrémně tenké tloušťce 1mm
- Dlouhá životnost
- Ekologický a zdraví neškodný výrobek
 
Nevýhody:
- Riziko kondenzace vlhkosti na stěnách v interiéru neplatí u TK®-THERM
- Riziko promrzání vnějšího zdiva
- Riziko růstů plísní, zejména v oblasti tepelných mostů TK®-THERM slouží k odstranění těchto jevů
- Zmenšení plochy místnosti podle tloušťky izolace TK®-THERM = 1mm
 
2. Jak TK®-THERM funguje
Přenos tepla přes obvodové zdivo, ale i přes ostatní prvky stavby probíhá těmito hlavními způsoby, „konvenční“ přenos a
přenos tepla „zářením“. Tepelným zářením zde máme na mysli neviditelné polychromatické elektromagnetické záření,
které vyzařují (sálají) tělesa ohřátá na běžné teploty. Např. při teplotě 21°C převažuje složka s délkou vlny 9,85 ?m, při teplotě -15°C pak vlna o délce 11,5 ?m.
 
Hlavním posláním zateplování je vytvoření tepelné pohody v daném objektu. Tepelná pohoda je dána subjektivním pocitem člověka.
 
Faktory, které ovlivňují tepelnou pohodu:
? teplota vnitřního vzduchu
? průměrná povrchová teplota obklopující místnost
? relativní vlhkost vzduchu
? rychlost proudění vnitřního vzduchu
 
Zásada pro udržení tepelné pohody:
? Součet teploty vnitřního vzduchu a průměrné povrchové teploty okolních ploch Ti+Tp musí být v rozsahu 38 - 42°C,
např.: - povrchová teplota stěny 14°C + 20°C vzduch - je málo, je nutné přitápět.
- povrchová teplota stěny 18°C + 20°C vzduch - je přijatelné, není nutno přitápět.
Z obrázku „A“ na první straně je patrné, u nezatepleného zdiva dochází ke „studenému sálání“. Pobyt u studených stěn je nepříjemný a má vliv v nemalé míře na náš zdravotní stav. Máme snahu se od těchto zdí držet dál, a tím zmenšujeme i užitný prostor bytu nebo kanceláře. Při pocitu chladu se snažíme přitápěním změnit tento stav a zvyšujeme teplotu v místnosti o 4 - 6°C. Pocit chladu je silně ovlivněn subjektivní stránkou a hodnota teploměru v místnosti může mít relativní význam. Můžete mít pocit tepelné pohody při 20°C a nepohody při 22 i 24°C. Snahou je nějakým způsobem tento stav zvrátit. Pokud odstraníme prvek studeného sálání, je možné redukovat teplotu vzduchu v místnosti až o 4°C.
Každé snížení teploty v místnosti o 1°C se rovná cca 6% úspory energie na vytápění.
Jednou z metod, dnes standardně používaných, je obklad deskou EPS 70 fasádní o síle 10-12 cm. Jak je vidět na obrázku „B“ str.1, dojde ke zvýšení povrchové teploty obvodových zdí o 4,5 °C, čímž lze teoreticky dosáhnout úspory 24% když vycházíme z předchozího tvrzení. Pokud vezmeme v úvahu, že tato EPS nezadržuje složku přenosu tepla zářením, že tepelné záření prochází EPS tak snadno, že přenáší vedle šíření tepla vedením i významnou část energie. Sálavý transport energie představuje téměř polovinu celkového přenosu. Více než 29 až 32% (závislé na teplotě) z celkového tepelného toku, který na studené straně opouští izolační desku tloušťky 12 cm je ve formě záření. Je li podle tab. č 1 ztráta přes obvodové zdivo 35% a uvedené EPS zachytí cca 70% tohoto úniku, pak úspora z celkových ztrát činí 24,5%. To zhruba odpovídá předchozím tvrzením o možnosti celkové úspory.
 
Je tu však i jiná možnost k dosažení dříve deklarované tepelné pohody.
Nabízíme Vám stěrkovou, termoizolační hmotu TK®-THERM, která nejenže odstraňuje negativa vnitřního zateplení, ale navíc zabraňuje sálavému transportu tepelné energie a tím způsobuje okamžitý nárůst povrchové teploty všech ošetřených částí konstrukce. Významně tím přispívá k vytváření tepelné pohody v místnosti a dochází zde již k dříve popsanému úspornému efektu.
 
Zkouška provedena na mrazícím boxu, odděleném od místnosti EPS o tl.12mm ( R 0,26 - adekvátní panelové zdi 300 mm). Teplota v boxu -18,8°C, v místnosti 23°C, povrchová teplota na EPS 12mm s nátěrem TK®-THERM 1mm = 18,4°C. Na EPS 40 mm bez nátěru 19°C.
 
3. Charakteristika výrobku
TK®-THERM je určen k použití v interiéru, jako stěrková, zateplovací hmota, která svými jedinečnými vlastnostmi výrazně ovlivňuje tepelnou pohodu v místnosti a následně i náklady na vytápění. V místnostech, kde byly obvodové stěny ošetřeny TK®-THERM je teplota těchto zdí na první dotek výrazně vyšší, jako teplota vnitřních příček.
? Vzhledem k tomu, že je možné TK®-THERM barevně tónovat akrylátovými tónovacími pigmenty do různých odstínů, získáte vysoce kvalitní povrchovou úpravu obvodových zdí.
? TK®-THERM je prodyšný a hodnota difúzního odporu pro vstup vodní páry je (? =30) je jen málo vyšší než u běžné vápenné omítky.
? TK®-THERM je možné přetírat do požadovaného odstínu kvalitní interiérovou barvou MISTRAL, MIPA.
? Zkušenosti z praxe ukazují, že TK®-THERM spolehlivě odstraňuje problém kondenzace vlhkosti na rizikových místech tepelných mostů, jako jsou překlady, ukotvení nosníků a kovových prvků zabudovaných do stavby.
? TK®-THERM zabraňuje kondenzaci vodních par, zaručuje suché povrchy ošetřených stěn, tím zabraňuje tvorbě plísní a vytváří antialergenní prostředí.
? TK®-THERM je možné nanášet na interiérové plochy, jako jsou klasické omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo a mnoho dalších. Je jej možné použít k tepelné izolaci technologických zařízení nebo potrubí do teploty 150°C, dopravních prostředků a mnohé další.
? Povrch stěrky lze po vytvrdnutí brousit a malovat kvalitními interiérovými barvami MISTRAL, MIPA. Po vytvrdnutí nezapáchá, není zdraví škodlivý a při vysychání nevylučuje žádné chemické látky.
? Při použití na konstrukce se zvýšenou tepelnou vodivostí, jako jsou např. plechové konstrukce se výrazně zlepšuje účinnost
.
Možnosti využití :
? zateplení stěn bytů v panelových domech, promrzajících štítových stěn
? zateplení rodinných domů, části stěn za topnými tělesy
? zateplení historických budov, kde nelze provádět zásahy do venkovní fasády
? zateplení průmyslových hal, plechových objektů, kde aplikace nástřikem je jednoduchá a účinnost vysoká
? zabránění kondenzaci vodních par na místech tepelných mostů v konstrukci stavby
? tepelná izolace technologických zařízení nebo potrubí až do 150?C, vnitřků vozidel kde jiná izolace znamená
zmenšení vnitřního prostoru vozidla a další.
 
4. Certifikace:
1. Certifikát výrobku č. 010-026608 TZÚS PRAHA AO 204 ze dne 16.6.2010
2. Stavební tech. osvědčení č.010-025939 TZÚS Praha AO 204 ze dne 23.3.2010
3. Protokol o zkouškách přídržnosti č.010-026561 TZÚS PRAHA AO 204 ze dne 3.6.2010.
4. Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č.010-026606 TZÚS PRAHA ze dne 16.6.2010.
5. Klasifikace reakce na oheň č. PK-09-138 CSI PRAHA AO 212 ze dne 6.10.2010
6. Protokol o stanovení součinitele prostupu tepla č.506/10 CSI ZLÍN ze dne 21.7.2008.
7. Zdravotní nezávadnost materiálu TK-THERM SZÚ PRAHA ze dne 9.6.2010
8. Technický list výrobku ze dne 16.5.2010
9. Bezpečnostní list výrobku ze dne 16.5.2010
10. Prohlášení o shodě ze dne 16.5.2010
 
5. Technický list a návod k aplikaci
Popis produktu: TK®-THERM je díky svým vlastnostem a naměřeným hodnotám jedinečným a unikátním produktem ve své třídě na českém trhu. Je vyráběn pouze z vysoce kvalitních surovin od renomovaných světových výrobců, např. 3M, z důvodu zajištění nejvyšší kvality. Jedná se o vysoce kvalitní krémovou hmotu pastovité konzistence. Je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn a stropů, kde chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti vlivem zvýšení povrchové teploty stěny a ovlivnit úspory energie v kombinaci s řízenou termoregulací topných systémů. Provedené zkoušky, ale hlavně zkušenosti uživatelů, dokládají že v závislosti na typu objektu a vytápěcího režimu lze na topných nákladech ušetřit 25 i více %.
 
Složení: Vysoce kvalitní vodní disperze PVAc, termoaktivní plnivo BGL, aditiva.
 
Oblast aplikace: Je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn a podlah ve stavebnictví, zvláště panelových domů, promrzajících štítových stěn, tepelných mostů, a všude tam, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní. Pro všechny nedostatečně tepelně izolované objekty nabízí zefektivnění systému vytápění a velké úspory energie nejen v periodicky či krátkodobě vytápěných objektech, jako jsou, byty, kanceláře, restaurační zařízení (zde oceníte též nižší náchylnost k nežádoucím barevným změnám povrchu stěn vlivem působení nikotinu z důvodu použití inertního plniva), hotely, nemocnice, úřady a také chaty a chalupy, kde po dobu nepřítomnosti osob, nebo nevyužívání prostoru, lze výrazně snížit teplotu vzduchu, ale ve velice krátké době zmíněnou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okamžicích zbytečně vyhříváme stěny a teprve potom stabilizujeme teplotu v místnosti.
TK®-THERM je jedinečným řešením všude tam, kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné nebo vhodné použít vnější izolaci nebo jiné postupy zateplení (např. historické objekty a objekty s cennými nebo atypickými fasádami, kde není možné provést venkovní opláštění izolačními materiály, a pod).
Další možnost použití je např. tepelná izolace technologických zařízení (vypalovací pece, chladící boxy, atd.), potrubí až do teploty 150?C, dopravní prostředky (autobusy, tramvaje, železniční vagony, atd.) a mnohé další.
Specifické vlastnosti: TK®-THERM se vyznačuje vynikajícími izolačními schopnostmi i v tenkých vrstvách do
1 mm. Izolační schopnosti jsou založeny na vakuové složce. Je prodyšný, zamezuje kondenzaci vodních par a zabraňuje tvorbě plísní. Lze jej nanášet na upravené plochy stěrkou, válečkem, štětce nebo stříkáním. Hmota je dobře roztíratelná, má vysokou přilnavost a je možno ji po vytvrdnutí mechanicky upravovat (zahladit) a následně malovat při použití kvalitních interiérových barev. Hmotu lze tónovat do jakéhokoli barevného odstínu přidáním akrylátových tónovacích pigmentů, max. však do 10% hmotnosti.
 
Technické údaje:
stupeň lesku  matový
jemnost zrna  velmi jemné
měrná hmotnost 0,38 kg/litr
měrná hmotnost v suchém stavu 0,20 kg/litr
tepelná vodivost ? = 0,02 W/m.K
přídržnost k podkladu 1,0 Mpa
součinitel prostupu tepla Ust = 0,33 W/m2.K
tepelný odpor R (m2K/W) + 24,9% zlepšení na aplikovaném povrchu
prostup vodních par Sd < 0,7m
klasifikace reakce na oheň A2, s2, d0 nehořlavý materiál
aplikovaná tloušťka 0,8 - 1 mm
ředění pitnou vodou
teplota prostředí při aplikaci +2?C až +55?C
balení 5 l , 10 l , 15 l, 20 l , 30 l
penetrace viz technický list
min. životnost nátěru 15 let při dodržení technologického postupu
tepelná odolnost po aplikaci -40?C až +150?C bez ztráty deklarovaných vlastností.
Podklad: Všechny interiérové plochy jako jsou - vápeno cementové omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo a další.
 
Příprava podkladu: TK®-THERM nanášet na pevný, suchý a čistý povrch.
- Staré omítky: Při použití na stávající nátěry a savé povrchy doporučujeme provést penetraci (hloubková penetrace MISTRAL PRIMER ELITE). U vícevrstvých a starších nátěrů doporučujeme ověřit jejich přídržnost k podkladu a případně oškrábat. Po odstranění starých maleb vyspravit omítku a provést 1x nátěr bílou interiérovou barvou MISTRAL INTERIER PLUS, MISTRAL INTERIER PRAKTIK nebo MIPA WANDFARBE 2000.
- Nové omítky: U nových omítek stačí ve většině případů pouze obrousit a aplikovat 1x nátěr bílou interiérovou barvou MISTRAL INTERIER PLUS, MISTRAL INTERIER PRAKTIK nebo MIPA WANDFARBE 2000.
V případě dosažení požadovaných barevných odstínů doporučujeme použít kvalitní interiérové barvy MISTRAL, MIPA.
Všeobecně: Před aplikací termoizolační stěrky je nutné provést stejnou přípravu, jakou malíř provádí před kvalitním malováním tj. případné odmaštění, zatmelení děr a prasklin, vyrovnání nerovností vyhlazovací stěrkou atd. U nerovných podkladů doporučujeme zatáhnout nerovnosti tmelem a po zatvrdnutí a vybroušení lze nanášet TK®-THERM.
Pokud je povrch zasažen plísní, odstraňte plíseň mechanicky, potom ošetřete povrch proti plísňovým přípravkem BOROWOOD Profi a nechte ošetřený povrch vyschnout a následně aplikujte TK®-THERM.
- Kovové a nesavé povrchy: Kovové povrchy opatřit základním antikorozním nátěrem AR 21-29 a následně aplikovat pojivový můstek MISTRAL-omítkový podklad. Po zaschnutí lze aplikovat vrchní ochranné nátěry (doporučujeme konzultaci s naší technickou kanceláří).
- Podlahy: Nanáší se na napenetrovaný povrch stěrkou. Následně může proběhnout pokládka dlažby (nebo jiného typu podlahové krytiny) podlahového topení, atd.
Pod koberec nebo PVC krytiny je nutné TK®-THERM uzavřít samonivelační stěrkou z důvodu zpevnění povrchu a ochrany termoizolační stěrky.
Ředění: TK®-THERM je dodáván ve stavu určeném k přímé aplikaci. Může se ředit podle potřeby a způsobu aplikace vodou pro snadnější nanášení. Ředění doporučujeme provádět postupně až do dosažení požadované konzistence. Po důkladném promíchání se může ihned aplikovat.
Aplikace: TK®-THERM je důležité nanášet v souvislé vrstvě. Po aplikaci by měla zůstat na podkladu jednotná tloušťka naneseného materiálu. Pokud aplikujeme stěrku na ucelené plochy, tak je důležité aplikovat TK®-THERM i na přilehlé stěny nebo strop (přesah cca 20-40 cm) z důvodu omezení teleného přechodu mezi obvodovými a vnitřními stěnami a zabránění srážení vodních par v rozích místnosti.
Nanáší se na upravené plochy válečkem-štětcem(1), stěrkou (2), nástřikem (3). TK®-THERM se ředí vodou dle způsobu aplikace:
Válečkem - ředit do konzistence malířské barvy až 35% vodou. Čím řidší materiál, tím jemnější struktura. Po řádném zaschnutí min. 24hod lze povrch TK®-THERM zahladit rubbenovým hladítkem.
Stěrkou - není nutné ředění, ale dle potřeby můžeme ředit až 20% vodou. Případné vzniklé nerovnosti po zaschnutí zahladit rubbenovým hladítkem.
Stříkáním - ředit do 25% vodou dle typu použitého stříkacího zařízení.
? Vzduchové stříkání - doporučujeme použít trysku o ? 1,7-2,0 mm, tlak 5 Mpa. Vyšší hodnota by mohla způsobit poškození struktury použitého plniva a ztrátu deklarovaných vlastností.
? Vysokotlaké stříkání - doporučujeme konzultaci s naší technickou kanceláří.
Jednoduchost každé aplikace závisí na manuální zručnosti pracovníka. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při míchání mechanickým zařízením jako jsou např. vrtačky nebo spec. míchadla. Při vyšších otáčkách může dojít k poškození struktury použitého plniva a tím ke snížení účinnosti zateplení.
 
Rozředit na konzistenci                                    Neředit, nebo podle potřeby                      Rozředit v poměru cca
malířské barvy nebo dle                                   a zručnosti přidat trochu vody                    5:1 a dle typu stříkacího
požadované struktury povrchu                                                                                            zařízení.
Spotřeba: V závislosti na podkladu a zvolené technice aplikace je teoretická vydatnost při tloušťce vrstvy 1,0 mm
cca 1 m? z 1 litru termoizolační stěrky.
Doba schnutí: Doba schnutí je závislá na teplotě, vlhkosti vzduchu, savosti podkladu a tloušťce naneseného materiálu. Doba schnutí vrstvy o tl. 1 mm, při teplotě 22°C je cca 24 hodin.
Údržba: Případné povrchové znečištění je možné odstranit rubbenovým hladítkem namočeným ve vodě. Lze jej přemalovat kvalitními interiérovými barvami (MISTRAL, MIPA).
Čištění nářadí: Štětce, válečky, stěrky, stříkací zařízení a ostatní pomůcky po použití umýt čistou vodou s přidáním odmašťovacího přípravku (např.Jar).
Pracovní oděv: V případě potřísnění očistit vodou.
Barevné odstíny: TK®-THERM lze tónovat do barevných odstínů přidáním akrylátových tónovacích pigmentů, max. však do 10% hmotnosti. Jednodušší je po aplikaci TK®THERM nanést kvalitní interiérovou barvu (MISTRAL, MIPA) v požadovaném odstínu.
Skladování a přeprava: TK®-THERM skladujte v původních uzavřených obalech a temperovaných suchých skladech při dodržení skladovací teploty od +2?C do +25?C. Doporučená teplota při transportu v rozmezí od +2?C do +55?C. Nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření a intenzivnímu působení tepla. Chraňte před mrazem.
Skladovatelnost: 12 měsíců v původním neotevřeném obalu od data výroby při dodržení skladovacích podmínek a teploty. Po otevření spotřebovat v co nejkratší době.
Balení: Plastové kbelíky 5, 10, 15, 20 a 30 litrů
Výhody termoizolační stěrky TK®-THERM:
? Jednoduchá aplikace - finanční a časová úspora
? Významné úspory nákladů na vytápění od 20%
? Možnost izolovat jen jednu místnost
? Omezení tepelných mostů¨
? Zabraňuje vlhnutí stěn a tvorbě plísní
? Rychlé vyhřátí místnosti, tepelná pohoda za velmi krátkou dobu
? Při použití TK®-THERM protikondenzační a protiplísňové vlastnosti
? Možnost provádění zateplení bez ohledu na počasí
? Minimální nároky na údržbu a snadné případné opravy
? Železné povrchy pod termoizolační stěrkou nekorodují
? Prokazatelné certifikované vlastnosti v extrémně tenké tloušťce 1mm
? Dlouhá životnost
? Ekologický a zdraví neškodný výrobek
Pozn.: Veškeré údaje uvedené v tomto návodu je třeba považovat za orientační a všeobecně nezávazné. Upřesňujeme rovněž, že naše údaje nepřihlíží ke všem opatřením, ať už preventivním nebo aplikačním, které se vztahují k „profesionálně odvedené práci“ a která musejí být vždy a jakkoli dodržována vykonavateli prací, tak jako detailní údaje uvedené v našich technických listech. Naše technické oddělení je nicméně k dispozici podat jakékoliv konkrétní detailní vysvětlení.
 
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO POŽADAVKU INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽITÍ A APLIKACE TERMOIZOLAČNÍ HMOTY TK®-THERM DOPORUČUJEME KONTAKTOVAT TECHNICKÉ ODDĚLENÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI.
MjQ0OGRmY